1 marca  2018 r. w sali szkoleniowej  Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu włoszczowskiego w roku  2017.  W naradzie, której gospodarzem był bryg. Krzysztof Ciosek - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie uczestniczyli mi.in.: Senator RP Pan Jacek Włosowicz, Doradca  Wojewody Świętokrzyskiego dr Bartłomiej Dorywalski, Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu włoszczowskiego  na czele z Wicestarostą Włoszczowskim Zbigniewem Krzyśkiem, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Mariusz Przyborowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiktor Krotla  oraz prezesi jednostek OSP i pracownicy komendy.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant w swoim wystąpieniu  odniósł się m.in. do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi. Statystyki pokazują, że ilość interwencji w 2017 roku znacznie  wzrosła w stosunku do 2016 roku. W roku 2017 na terenie powiatu włoszczowskiego  odnotowaliśmy 615 zdarzeń. W porównaniu do 2016 roku (496 zdarzeń) liczba ogółu interwencji wzrosła o 20 %. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką one odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu KSRG, zwracając również uwagę na ogromną rolę  władz samorządowych szczebla gminnego jak i powiatowego.  Komendant podziękował wszystkim urzędom i instytucjom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa. Po wystąpieniu komendanta pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali prezentacji z realizacji zadań służbowych i omówili najczęściej pojawiające się wśród druhów  zapytania. Podsumowanie było  również okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego jak również ochotniczego.

Senator RP Pan Jacek Włosowicz oraz Pan Mariusz Gosek omówili druhom zasady ubiegania się  o dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach nowo uruchomionego programu z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego, na który przeznaczono ponad 100 mln zł.

Następnie  głos zabrał doradca wojewody świętokrzyskiego dr Bartłomiej Dorywalski, który dziękując wszystkim strażakom powiatu włoszczowskiego i instytucjom wspierającym  za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa w powiecie odniósł się również do form finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Słowa podziękowania za profesjonalizm,  zaangażowanie włoszczowskich strażaków w realizacji nałożonych na komendę zadań i bardzo dobrą współpracę   wyrazili się również Wicestarosta Włoszczowski Zbigniew Krzysiek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiktor Krotla.

 Po zakończeniu wystąpień i krótkiej dyskusji naradę zakończył bryg. Krzysztof Ciosek  komendant powiatowy PSP we Włoszczowie  dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum KP PSP we Włoszczowie

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka