12 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie  przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Była to już XLI edycja tego turnieju. Przybyłych na eliminacje powiatowe uczniów i ich opiekunów powitali : bryg. Krzysztof Ciosek - komendant powiatowy PSP we Włoszczowie, dh Wiktor Krotla – prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włoszczowie oraz pan Jerzy Suliga - starosta włoszczowski.

Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej  -  testu i części ustnej, do  której zostali zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów z testu.

W przerwie, pomiędzy etapami eliminacji, młodzieży oraz opiekunom, zaprezentowano wyposażenie pojazdów pożarniczych. Przedstawiono także założenia kampanii społecznych ,,Czad i ogień-obudź czujność” i "STOP pożarom traw”.  Dla wszystkich uczestników eliminacji powiatowych OTWP  przygotowano poczęstunek oraz upominki, zakupione za środki finansowe otrzymane od komendanta głównego PSP. Upominki wręczył komendant powiatowy PSP we Włoszczowie bryg Krzysztof Ciosek.

Wyniki turnieju :

Kategoria szkoły podstawowe (klasy I-VI) :

- I miejsce – Katarzyna Lewandowska, Szkoła Podstawowa w Czostkowie,

- II miejsce – Liliana Musiał, Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie,

- III miejsce – Julia Włodarczyk, Szkoła Podstawowa w Czostkowie.

Kategoria szkoły podstawowe (klasy VII- VIII) i  gimnazja (klasy II i III):

- I miejsce  Marcin Wójcik, Zespół Przedszkolno-Szkolny   w Kluczewsku,

- II miejsce – Oliwia Wijas, Szkoła Podstawowa w Czostkowie,

- III miejsce – Bartosz Tokarski , Szkoła Podstawowa w Bebelnie.

Kategoria szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

- I miejsce – Julia Trela, I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie,

- II miejsce – Kamila Cichoń, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie,

- III miejsce – Paulina Lichosik, I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie.

Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: starosta włoszczowski Jerzy Suliga, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie bryg. Krzysztof Ciosek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włoszczowie Wiktor Krotla. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować powiat włoszczowski na eliminacjach wojewódzkich, które  odbędą się 24 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej (powiat kielecki).

Jak powszechnie wiadomo najlepszą formą przeciwdziałania wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń jest odpowiednia profilaktyka. W tego rodzaju działalność w pełni wpisuje się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestii  ogólnie rozumianego bezpieczeństwa pożarowego. Turniej ten systematyzuje wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Liczymy, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi, w ramach tego turnieju, zaprocentują w przyszłości, kształtując odpowiednie zachowania w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański, KP PSP we Włoszczowie

Zdjęcia: Milena Kowalczyk, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka