20 stycznia 2018 roku w ramach doskonalenia organizacji i przeprowadzania akcji z zakresu ratownictwa technicznego na placu  komendy we Włoszczowie zorganizowano zajęcia doskonalące dla druhów z jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu włoszczowskiego.

Celem szkolenia  było praktyczne utrwalenie wiadomości z metodyki działań przy wypadkach drogowych samochodów z udziałem osób poszkodowanych. Przećwiczono  sposoby zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zabezpieczenie i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym znajdujących się w samochodzie oraz techniki wykonywania dostępu do tych  osób i ich ewakuację w bezpieczne miejsce.

 Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum KP PSP we Włoszczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka