20 lutego 2018 r. w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, w ramach doskonalenia zawodowego zostały przeprowadzone ćwiczenia obiektowe. Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody powstałe w krótkim odstępie czasowym od siebie tj: pożar w jednym z pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego na parterze oraz pożar w kaplicy zlokalizowanej na piątym  piętrze budynku szpitala oraz podgrywkę - awaryjne zabezpieczenie lądowiska helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym celem tych manewrów było sprawdzenie gotowości operacyjnej i poziomu wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP i umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi w przypadku powstania zdarzeń na obiektach o dużym zagrożeniu dla ludzi. Strażacy zapoznali się ze specyfiką obiektu oraz występującymi w nim zagrożeniami, z możliwościami dojazdu do budynku w razie wystąpienia zagrożenia, lokalizacją hydrantów i głównych wyłączników prądu. Sprawdzone zostały warunki i możliwości ewakuacji personelu i pacjentów ciągami komunikacyjnymi oraz przy wykorzystaniu podnośnika hydraulicznego. Ponadto posłużyły doskonaleniu umiejętności współpracy z personelem szpitala w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz sprawdziły znajomość obsługi przez personel centrali sygnalizacji pożarowej i wdrożenia procedury organizacji akcji ratowniczej do czasu przyjazdu służb jednostek ochrony  przeciwpożarowej.  

Pożary na terenie szpitali zdarzają się niezwykle rzadko. Jednak strażacy-ratownicy jak i  pracownicy tych obiektów  muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Dlatego organizacja i przeprowadzanie takich  ćwiczeń jest niezwykle potrzebna a ich scenariusze zawsze muszą odzwierciedlać rzeczywistość.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie m.in. 8 pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych  PSP i OSP,  32 strażaków-ratowników PSP i OSP, pracownicy szpitala, funkcjonariusze Policji. 

Ćwiczenia obserwowali  szefowie służb i instytucji zaangażowanych w ćwiczenia.

opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

zdjęcia: archiwum KP PSP Włoszczowa

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka