Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włoszczowskiego czynnie włączyli się w walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. Poza realizacją zadań ustawowych, systematycznie przygotowujemy się do walki i wspomagamy inne służby w ich działaniach. W chwili obecnej współpraca strażaków z innymi służbami polega na wsparciu logistycznym i informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie regularnie przeprowadza i monitoruje szkolenia e-learningowe, które dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, jak również na bieżąco  przesyła informacje drogą elektroniczną do druhów OSP.

Komendant Powiatowy PSP we Włoszczowie wyznaczył jednostki OSP włączone do KSRG, do realizacji działań w zakresie dostarczania niezbędnych artykułów do wyznaczonych miejsc kwarantanny. Powyższe działania druhowie OSP wykonują zabezpieczeni w środki ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP. Na chwilę obecną takie działania są podejmowane na terenie gminy Włoszczowa i Kluczewsko. W akcjach dostarczania pakietów żywnościowych uczestniczą jednostki OSP Kurzelów, OSP Czarnca oraz OSP Kluczewsko. Od dnia 2 kwietnia zastęp z jednostki OSP Secemin na prośbę Wójta gminy Secemin skierowany został do informowania społeczeństwa poprzez nadawanie komunikatów zachęcających mieszkańców gminy Secemin do pozostania w domu, aby zminimalizować ryzyko zakażenia oraz o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. W trakcie prowadzonych działań informacyjnych strażacy kolportują wśród mieszkańców maseczki ochronne zakupione przez Urząd Gminy w Seceminie (bez kontaktu z ludźmi poprzez zawieszanie pakietów maseczek na ogrodzeniach posesji).

Komendant Powiatowy PSP we Włoszczowie składa wyrazy podziękowania dla wszystkich strażaków PSP oraz druhów OSP powiatu włoszczowskiego, jak również władzom samorządowym, służbom, inspekcjom, firmom i instytucjom współpracującym z jednostkami ochrony przeciwpożarowej za zaangażowanie i profesjonalizm podczas realizacji działań w tym trudnym czasie epidemii.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum KP PSP we Włoszczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka

Odwiedzin dziś 12

Odwiedzin od 05.02.2019 23943

Kubik-Rubik Joomla! Extensions