RYS HISTORYCZNY
W 1950 roku powstała Powiatowa Komenda Straży Pożarnej we Włoszczowie z siedzibą mieszczącą się w budynku Banku PKO BP przy ul. Sienkiewicza.
Sprzęt pożarniczy umieszczony był w drewnianej remizie na obecnym placu strażackim.
W 1959 roku rozpoczęto budowę remizy OSP Włoszczowa, którą zakończono w roku 1964. Przeniesiono siedzibę Komendy Powiatowej do nowo wybudowanej remizy OSP we Włoszczowie.
Od 10 stycznia 1974 roku powołano do życia Zawodową Straż Pożarną we Włoszczowie na mocy Decyzji Naczelnika Powiatu mgr Aleksandra Palmowskiego.
W 1974 roku rozpoczęto również budowę nowej strażnicy z zapleczem garażowym, myjnią i kotłownią dla potrzeb Zawodowej Straży Pożarnej. Strażnicę budowano ze środków budżetu państwa, oddano ją do użytku w czerwcu 1978 roku.
W 1992 roku zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku została powołana Państwowa Straż Pożarna, w związku z czym zmienił się system podporządkowania jednostek zawodowych. Zawodowe straże pożarne zostały przekształcone w Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze. Od tego czasu Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP we Włoszczowie podlegała Komendzie Rejonowej PSP w Jędrzejowie. Dowódcą JRG we Włoszczowie został st. kpt. Zdzisław Pacanowski. Podporządkowanie to zostało zniesione na mocy ustawy o reformie administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku, wtedy to powstała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.
Komórki organizacyjne KP PSP od 1999r. do 15 stycznia 2007r. :
JRG PSP we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 45.
Wydział organizacyjno – kadrowy.
Wydział kontrolno – rozpoznawczy.
Wydział kwatermistrzowsko – techniczny.
Wydział operacyjno – szkoleniowy.
Wydział finansowy.
 
Zatrudnionych było 44 funkcjonariuszy: w tym 31 w systemie zmianowym i 13 w systemie codziennym.
Od 15 stycznia 2007r. w skład KP PSP wchodzą następujące komórki organizacyjne:
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Sekcja organizacyjno – kadrowa
Samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych
Samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich
Samodzielne stanowisko ds. technicznych
Samodzielne stanowisko ds. finansów
Zatrudnionych było 44 funkcjonariuszy: w tym 35 w systemie zmianowym i 9 w systemie codziennym. W 2011 powołano wydział operacyjno-szkoleniowy. Obecnie (stan listopad 2017r.) zatrudnionych jest 47 funkcjonariuszy: w tym 38 w systemie zmianowym i 9 w systemie codziennym.
Wykaz dotychczasowych Komendantów:
1950r. - powstanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej we Włoszczowie, której komendantem zostaje Pan Papaj.
1955r. - Komendantem zostaje mł. asp. Stanisław Rak.
1959r. - Komendantem zostaje asp. Eugeniusz Gajos.
1964r. - Komendantem zostaje mł. kpt. Roman Wójtowicz.
1970r. - p.o. Komendanta powierzono st. ogn. Tadeuszowi Marcinkowskiemu.
1971r. - Komendantem zostaje kpt. Marek Koper.
1989r. - Komendantem zostaje kpt. Zdzisław Pacanowski.
1992r. - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza we Włoszczowie zostaje podporządkowana pod Komendę Rejonową PSP w Jędrzejowie.
1999r. - Komendantem zostaje bryg. mgr Jacenty Socha. Z-cą Komendanta kpt. mgr Paweł Chrabąszcz.
2005r. - Komendantem zostaje bryg. mgr inż. Jerzy Krawczyk.
2007r. - Komendantem zostaje st. kpt. mgr Stanisław Wijas Z-cą Komendanta mł. bryg. mgr inż. Wojciech Michalczak.
1 lipca 2009r. - Komendantem zostaje mł. bryg. mgr inż. Mirosław Heliasz. 11.08.2016 - 07.10.2016 p.o. Komendanta Powiatowego zostaje mł. bryg mgr Krzysztof Ciosek
08.10.2016 – Komendantem Powiatowym zostaje mł. bryg mgr Krzysztof Ciosek, Z-cą Komendanta mł. kpt. mgr Andrzej Pacanowski od dnia 10.12.2016r.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 26281

Kubik-Rubik Joomla! Extensions