Kierownictwo

bryg. mgr Krzysztof Ciosek

bryg. mgr Krzysztof Ciosek

Stanowisko: Komendant Powiatowy

kpt. mgr Andrzej Pacanowski

kpt. mgr Andrzej Pacanowski

Stanowisko: Zastępca Komendanta Powiatowego

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka