Prezes
Kazimierz Małek
Z-ca prezesa
Wiesław Olczyk
Sekretarz
Andrzej Gawron
Skarbnik
Marek Bugajniak
Przewodniczący komisji rewizyjnej
Jacek Albrycht

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

ul.Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Telefon kontaktowy

41 39 43 558

Elektroniczna skrzynka podawcza

/pspwloszczowa/skrytka